Thứ năm, 23/9/2021

Anh

Quốc kỳ Vương quốc Anh
  • Diện tích: 243.610 km2 (thứ 78 thế giới)
  • Dân số: 66,040 triệu người (ước tính 2017 - thứ 22 thế giới)
  • Thủ đô: London
  • Châu lục: Châu Âu
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Anh
  • Quốc khánh: Ngày 4/6
  • Thủ tướng: Boris Johnson
  • Đơn vị tiền tệ: Bảng Anh (GBP)
  • GDP: 2.707 tỷ USD (2020 - thứ 5 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 40.285 USD (2020 - nguồn WB)