Danh mục
×
Tất cả chuyên mục Đóng
Trở lại Sức khỏe

Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội cho người mắc Covid-19

Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày.

Người mắc Covid-19 không chỉ chịu hệ lụy về sức khỏe, tinh thần mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc hàng ngày. Để đảm bảo quyền lợi của người lao động và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56 do Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế, ban hành ngày 29/12/2017.

- Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Ảnh: Bộ Y tế

Người bệnh làm thủ tục tại quầy đăng ký khám bệnh có bảo hiểm y tế. Ảnh: Bộ Y tế

- Đối với các hồ sơ, giấy tờ không theo mẫu quy định do các cơ sở khám, chữa bệnh đã cấp cho người lao động nghỉ ngoại trú quá 30 ngày cho một lần khám bệnh, chữa bệnh và cấp các giấy tờ khác mà bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận. Ban Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và xem xét, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội theo đúng các quy định.

\