Danh mục
×
Tất cả chuyên mục Đóng
Trở lại Sức khỏe

Chính sách hỗ trợ người chịu ảnh hưởng Covid-19

Người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, người dừng do chấm dứt hợp đồng lao động từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 được nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết số 116 Chính phủ ban hành ngày 24/9/2021 về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, sẽ nhận hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng áp dụng là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Dòng người ùn ùn vào lấy phiếu làm trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Trung Kính, Cầu Giấy) ngày 11/6 . Ảnh: Ngọc Thành.

Dòng người ùn ùn vào lấy phiếu làm trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Trung Kính, Cầu Giấy) ngày 11/6 . Ảnh: Ngọc Thành.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020. Thời gian thực hiện từ ngày 1/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể:

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2,1 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2,4 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2,65 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2,9 triệu đồng/người.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3,3 triệu đồng/người.

Hai cách đăng ký nhận hỗ trợ

1. Nộp hồ sơ qua ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VssID.

Bước 2: Chọn menu Dịch vụ công.

Bước 3: Chọn dịch vụ công Hỗ trợ Covid-19 (hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19).

Bước 4: Kiểm tra lại thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp (số tháng).

Bước 5: Lựa chọn hình thức nhận hỗ trợ:

- Nhận bằng tiền mặt.

- Nhận qua tài khoản, chọn/điền các thông tin sau:

+ Số tài khoản của người đề nghị nhận hỗ trợ.

+ Chọn ngân hàng (chi nhánh ngân hàng).

Bước 7: Nhập mã OTP, bấm Xác nhận để gửi hồ sơ.

2. Nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã đăng ký.

Bước 2: Chọn mục "Kê khai hồ sơ".

Bước 3: Tại màn hình: "Danh sách thủ tục", chọn mã thủ tục "653 - Hỗ trợ người tham gia BHTN bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19" và chọn Kê khai.

Bước 4: Kê khai hồ sơ.

Thực hiện chọn "Kê khai" hệ thống sẽ kiểm tra thông tin quá trình tham gia của người lao động theo mã số Bảo hiểm xã hội để hiển thị các thông tin và đính các thông giấy tờ theo yêu cầu.

Bước 5: Nhấn Nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận và nhập OTP để xác thực.

Sau khi thực hiện xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo nộp hồ sơ thành công.

\