Hạng mục Độc giả Giải thưởng
Smartphone Nguyễn Thanh Thúy - thuy.tv.th1@gmail.com
Laptop Trần Thị Lâm - Anh_can_em_lam56@yahoo.com
Tivi Phan văn Hiếu - hieupv.bt@gmail.com
Máy ảnh Nguyễn Hữu Chung - nguyenchun3011@gmail.com
Máy tính bảng Nguyễn Thị Mộng Cầm - mongcam_th1@yahoo.com
Hạng mục Độc giả Số may mắn Giải thưởng
Tuần 1 Nguyễn Thị Hồng - Nguyenhong.bidv@gmail.com 3000
Tuần 2 Tran Kim Vinh - trankimvinh2641980@gmail.com 5300
Tuần 3 Lê Hưu Hoàn - hoanlh94@gmail.com 7100
Tuần 4 Lê Xuân Chung - xuanchungxautrai@gmail.com 9000