Người Huế ủ các loại đậu nảy mầm làm bột ngũ cốc dinh dưỡng

Người Huế ủ các loại đậu nảy mầm làm bột ngũ cốc dinh dưỡng

Trước khi chế biến, các hạt đậu được cho nảy mầm để làm vỡ axit phytic, giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn.