Rau cải xà lách xoong

Rau cải xà lách xoong

Rau cải xà lách xoong Bình Minh, Vĩnh Long vị cay, nồng, ngọt được trồng theo mô hình sản xuất an toàn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.