Thứ ba, 3/10/2023

Cập nhật lần cuối: 16/3/2023

Chính sách cookies của VnExpress

Khi bạn truy cập các trang web hoặc sử dụng các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn bằng cách sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

1. Cookies là một tệp nhỏ có thể được đặt trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận ra và ghi nhớ bạn.

2. Chúng tôi thu thập và sử dụng các dữ liệu Cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web và ứng dụng của chúng tôi, bao gồm:

3. Những thông tin mà chúng tôi thu thâp:

4. Cookies mặc định sẽ được lưu theo phiên truy cập. Bạn có quyền quản lý Cookies để chặn, xoá, hoặc vô hiệu hoá các công nghệ này trong trình duyệt hoặc trong phần cài đặt thiết bị của bạn.