Mô hình trồng cây hoàn ngọc theo tiêu chuẩn an toàn

Mô hình trồng cây hoàn ngọc theo tiêu chuẩn an toàn

Cây hoàn ngọc cao 1-3m, thân non mềm màu lục, thân già hóa gỗ, phiến lá xanh mề như mũi mác, dùng để chữa bệnh về đường tiêu hóa.