Thứ hai, 29/11/2021

Tai nạn giao thông - An toàn giao thông

Bộ Y tế sửa quy định bị Bộ Tư pháp 'tuýt còi'

Bộ Tài chính đã thống nhất với Bộ Y tế sẽ chi trả bảo hiểm cho người bị tai nạn giao thông mà không cần giấy xác nhận của công an như hiện nay. Quy định này được sửa đổi sau 2 lần bị Bộ Tư pháp "tuýt còi" trong năm ngoái.
>
Bộ Tư pháp lại 'tuýt còi' quy định mới về bảo hiểm y tế / Sẽ điều chỉnh văn bản bị Bộ Tư pháp 'tuýt còi'