Thứ tư, 24/4/2024

Truyền thuyết mũi Reinga: 'Quê cha đất tổ của người chết'

Mũi Reinga (New Zealand) là nơi mà người chết đi vào cõi giới của địa phủ. Treo lơ lửng ở chót Mũi Reinga là cây Kahika, có tên là Te Aroha, thọ 800 tuổi. Linh hồn người chết sẽ hạ xuống nước theo những bậc thang do rễ cây hình thành nên. Sau đó, linh hồn sẽ tiếp tục hành trình về lại mảnh đất thiêng liêng là quê cha đất tổ Hawaiki. (Ngọc Hải Houghton)