Hồ sơ chi tiết

Vũ Thị Quý Mỵ

Tình trạng mũi: Mũi thấp, đầu mũi to, cánh mũi rộng.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp có nhiều khuyết điểm, đầu mũi hơi hếch, lỗ mũi to, cánh mũi dày, cần chỉnh sửa lại toàn diện bằng nâng mũi cấu trúc 4D, kết hợp với thu gọn cánh mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác