Hồ sơ chi tiết

Trần Thị Diễm My

Tình trạng mũi: Mũi tẹt.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp của bạn mũi tẹt, xử lý tái cấu trúc toàn diệm mũi bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc 4D: nâng cao sống mũi, dựng lại trụ mũi, kéo dài đầu mũi sẽ có dáng mũi đẹp.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác