Hồ sơ chi tiết

Trần Cẩm Ly

Tình trạng mũi: Mũi tiêm Filler hỏng, Filler tràn 2 bên, đầu mũi biến dang, sống mũi gồ.

Giải đáp của bác sĩ:
Với tình trạng nâng mũi hỏng do tiêm Filler như bạn, trước tiên bạn phải tiêm tan Filler trong mũi, sau 10 ngày mới tiến hành chỉnh sửa lại mũi bằng phương pháp Nâng mũi cấu trúc 4D - tái cấu trúc toàn diện sống mũi, trụ mũi, đầu mũi.
Đồng thời, bạn nên kết hợp thu nhỏ đầu mũi để mũi được thon gọn hơn.

Hồ sơ khác