Hồ sơ chi tiết

Lưu Chấn Long

Tình trạng mũi: Mũi bị sẹo, lệch, hơi thấp.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp mũi của bạn chưa từng nâng mũi, đầu mũi có sẹo, có thể khắc phục bằng cách nâng mũi cấu trúc 4D kết hợp chữa sẹo mũi. Tuy nhiên, sẹo mũi lâu năm, to nên thời gian sửa sẹo khá lâu, không thể hết hoàn toàn.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác