Hồ sơ chi tiết

Phạm Tuyết

Tình trạng mũi: Mũi bị gẫy vẹo xương chính mũi do tai nạn, đã liền trong tư thế xấu.

Giải đáp của bác sĩ:
Với trường hợp xương lệch do tai nạn, đầu mũi biến dạng, các bác sĩ sẽ tiến hành tái cấu trúc mũi, can thiệp chỉnh xương mũi, có thể dùng nâng mũi cấu trúc 4D siêu âm hoặc nâng mũi sụn sườn để khắc phục.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác