Hồ sơ chi tiết

Vũ Thị Hoa

Tình trạng mũi: Mũi thấp gần như không có sống mũi, đầu mũi, cánh mũi to bè.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp của bạn là kiểu mũi phổ biến ngắn, to bè của người châu Á. Với trường hợp này, bác sĩ sẽ tiến hành cấu trúc lại toàn bộ mũi: đặt sụn nâng cao sống mũi, cấu trúc lại trụ mũi, đầu mũi, đồng thời cắt cánh mũi và thu gọn đầu mũi để bạn có dáng mũi hoàn hảo nhất.

Hồ sơ khác