Hồ sơ chi tiết

Nguyễn Thị Thúy

Tình trạng mũi: Mũi thấp tẹt, to bè.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp mũi thấp tẹt, to bè khá phổ biến của người châu Á. Để bạn có dáng mũi đẹp toàn diện, bác sĩ sẽ sử dụng phương pháp nâng mũi cấu trúc 4D: chỉnh sửa nâng cao sống mũi, đầu mũi, dựng trụ mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác