Hồ sơ chi tiết

Nguyễn Thị Mộng Tiền

Tình trạng mũi: Mũi lệch nặng do làm chỗ không uy tín.

Giải đáp của bác sĩ:
Mũi của bạn bị vẹo lệch nhiều, nhìn nghiêng sống mũi vẫn chưa cao mặc dù đã nâng. Để chỉnh lại mũi, bác sĩ sẽ phải tiến hành bỏ các chất liệu độn mũi bên trong, tạo khoang mũi cho phù hợp, đặt lại chất liệu độn mới.
Bạn cần đến bệnh viện thăm khám chi tiết để xác định rõ tình trạng mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác