Hồ sơ chi tiết

Nguyễn Thu Quỳnh Hương

Tình trạng mũi: Mũi tẹt.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp của bạn gần như không có sống mũi, khắc phục toàn diện bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc 4D, nâng cao sống mũi, kéo dài đầu mũi sẽ có dáng mũi hoàn hảo.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác