Hồ sơ chi tiết

Trịnh Quang Minh

Tình trạng mũi: Mũi hỏng sau nâng, vẹo lệch - hếch - co rút đầu mũi - teo đầy mũi- lòi thịt thừa quá nhiều trong mũi.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp đã từng nâng mũi, vẹo lệch - hếch - co rút đầu mũi - teo đầy mũi- lòi thịt thừa nhiều trong mũi, bạn cần qua thăm khám chi tiết để xác định tình trạng mới đánh giá được.
Theo chẩn đoán ban đầu, bạn có thể sử dụng nâng mũi cấu trúc 4D sửa lại, đặt lại chất liệu, tái cấu trúc lại mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác