Hồ sơ chi tiết

Lê Hoàng Anh

Tình trạng mũi: Mũi tụt sụn, lệch sống, đầu mũi tấy đỏ do nâng mũi.

Giải đáp của bác sĩ:
Đối với trường hợp của bạn, các bác sĩ sẽ mổ một đường, có thể là đường mổ mới hoặc thông qua các vết mổ cũ tùy vào từng theo thăm khám cụ thể để lấy bỏ các chất liệu độn mũi bên trong.
Tiến hành tạo khoang mũi cho phù hợp với chất liệu độn mũi mới. Sau đó, bác sĩ sẽ đặt lại chất liệu độn vào khoang mới, tạo cho đúng vị trí rồi khâu vết mổ lại bằng chỉ thẩm mỹ.

Hồ sơ khác