Hồ sơ chi tiết

Phạm Thùy Lương

Tình trạng mũi: Mũi tẹt, cánh mũi to.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp mũi thấp, cánh mũi to, khắc phục bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc 4D để nâng cao sống mũi và chỉnh sửa lại cấu trúc mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác