Hồ sơ chi tiết

Nguyễn Trung Tiến

Tình trạng mũi: Mũi tẹt.

Giải đáp của bác sĩ:
Trường hợp gần như không có sống mũi, để có dáng mũi đẹp có thể xử lý bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc 4D, tái cấu trúc toàn diện sống mũi, đầu mũi, trụ mũi.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác