Hồ sơ chi tiết

Đinh Thị Hải Yến

Tình trạng mũi: Bị viêm sưng đỏ đầu mũi.

Giải đáp của bác sĩ:
Khách hàng làm mũi được một tháng, viếm sưng đỏ đầu mũi do viêm chất liệu, chất liệu độn không tương thích với cơ thể. Để xử lý, bác sĩ cần tiến hành tháo bỏ chất liệu, sau đó nâng mũi cấu trúc 4D sửa lại giúp bạn.
Bác sĩ chuyên khoa Mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam.

Hồ sơ khác