Từ bầu trời cho tới mặt đất, chỗ nào của Delhi (Ấn Độ) cũng ngột ngạt bởi bầu không khí ô nhiễm và rác rưởi khắp nơi.
Trung Quốc cảnh báo ASEAN không nên ra tuyên bố chung liên quan đến vụ kiện của Philippines tại tòa quốc tế, động thái nhằm ngăn hiệp hội ủng hộ mọi tuyên bố có lợi cho Manila.
Chân rết của Al-Qeada khắp thế giới
5 năm kể từ ngày trùm khủng bố Al-Qaeda Osama bin Laden bị tiêu diệt, các phân nhánh của tổ chức này, dù có suy yếu, vẫn tiếp tục hoành