Loạt tranh "Nước Pháp năm 2000" vẽ từ năm 1900, hình dung về cuộc sống hơn 100 năm sau đang được trưng bày trong Triển lãm Thế giới ở Paris.
Nhà nước Hồi giáo sát hại một chỉ huy cấp cao Vệ binh Cách mạng Iran đang hoạt động ở Syria, gây tổn thất lớn trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân.