Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ nhậm chức tổng thống của Donald Trump  

Đặt tay lên kinh Thánh do vợ cầm để tuyên thệ, gặp gỡ gia đình Barack Obama, khiêu vũ cùng vợ là những khoảnh khắc ấn tượng của tân Tổng