Đám đông lật tẩy người bán lan Tết cắm cành hoa vào gốc cây

Người phụ nữ bán hoa lan tài lộc bị đám đông trên phố Hà Nội vạch trần, khi nhổ hoa thấy cành không mọc ra từ gốc, nụ vẫn tươi