Thứ tư, 4/10/2023

Trần Ban Hùng

Chuyên gia Mạng lưới Công bằng Thương mại châu Á Thái Bình Dương

Ông Trần Ban Hùng là chuyên gia của mạng lưới Công bằng Thương mại châu Á Thái Bình Dương (Fairtrade Asia and Pacific) tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực phát triển, ông Hùng đang hỗ trợ 25 nhóm sản xuất nông nghiệp.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Long

Nhà báo

Lâm Vũ

Chuyên gia Quan hệ Quốc tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Lang Minh

Nghiên cứu viên

Trung Thanh

Nhà báo

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên