Chủ nhật, 23/1/2022

Trần Ban Hùng

Mạng lưới Công bằng Thương mại châu Á Thái Bình Dương

Ông Trần Ban Hùng là chuyên gia của mạng lưới Công bằng Thương mại châu Á Thái Bình Dương (Fairtrade Asia and Pacific) tại Việt Nam. Với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực phát triển, ông Hùng đang hỗ trợ 25 nhóm sản xuất nông nghiệp gồm các mặt hàng trà, cà phê, gia vị, hoa quả và hạt điều.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo

Jesse Peterson

Giáo viên