Thứ bảy, 20/7/2024

Wave S8500 - Sự khởi đầu của tôi

Chú dế smartphone này là một cột mốc đối với Samsung. Wave là chú dế đầu tiên chạy trên hệ điều hành của chính Samsung - Bada. Ngoài ra, Wave cũng là chú dế đầu tiên hỗ trợ kết nối Bluetooth 3.0 và 802.11n Wi-Fi. Với những thông tin cấu hình mình liệt kê dưới đây thì vào thời điểm xuất hiện của Wave, các bạn cũng công nhận Wave là một con sóng khá mạnh mẽ vào thời bấy giờ.

Ước mơ smartphone - đầu tiên và duy nhất

Nước mắt nó bỗng rơi xuống, rơi vì nguyên đêm cha đã thức trắng, phải xếp hàng để thực hiện ước mơ cho nó, rơi vì sự hạnh phúc về sự hi sinh của cha, rơi vì niềm vui sướng chạm được smartphone lần thứ hai, tận tay “sờ sờ, lướt lướt” smartphone, nhưng chính là cái smartphone của nó chứ không phải mượn nữa. Nó ôm chầm lấy cha mà khóc hu hu trong niềm hạnh phúc.