Video Blog

Lễ đón Chủ tịch Kim Jong-un tại Phủ Chủ Tịch