Ga Đồng Đăng chỉnh trang

Đường sắt Việt Nam có tuyến liên vận Hà Nội - Nam Ninh đi qua ga Đồng Đăng. Từ đây đến ga Bằng Tường (Trung Quốc) khoảng 44 km.

Video Blog

Lễ đón Chủ tịch Kim Jong-un tại Phủ Chủ Tịch