Thứ hai, 4/12/2023

Vũ Thị Minh Huyền

Tiến sĩ

Tiến sĩ Vũ Thị Minh Huyền đang làm việc tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Tác giả chia sẻ nhiều ý kiến về các khía cạnh trong xã hội.