Thứ ba, 5/3/2024

Bình đẳng giới

Bất bình đẳng nam nữ có thể xoá đi nhanh hơn nữa

Ai cũng hiểu, tác dụng của việc đề cao điều gì đó là thường khiến cho mọi người phấn đấu theo. Trong trường hợp này, khi nhìn sâu vào bản chất của vấn đề hơn một chút, người ta sẽ thấy được mặt trái của vấn đề, là sự thụt lùi của phụ nữ (khi họ đã hy sinh cho một điều gì đó) mà kết quả, nhìn chung, là không mấy tốt đẹp!