Thứ sáu, 31/3/2023

Hải Lý

Nhà báo

Hải Lý có kinh nghiệm hơn 25 năm của một nhà báo theo dõi về tài chính, ngân hàng, chứng khoán tại Việt Nam.

Chị là tác giả và đồng tác giả một số đầu sách về ngân hàng, tài chính, chứng khoán và kinh tế vĩ mô.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Lê Văn Thành

Kiến trúc sư giải pháp, Google

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Phạm Hà

Doanh nhân

Lê Tuyết

Nhà báo

Nguyễn Khắc Giang

Tiến sĩ Khoa học Chính trị

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư

Trinh Nguyễn

Nghiên cứu sinh