Thứ tư, 19/1/2022

Hải Lý

Nhà báo

Hải Lý có kinh nghiệm hơn 25 năm của một nhà báo theo dõi về tài chính, ngân hàng, chứng khoán tại Việt Nam.

Chị là tác giả và đồng tác giả một số đầu sách về ngân hàng, tài chính, chứng khoán và kinh tế vĩ mô.

Tác giả được đọc nhiều

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Trương Nguyện Thành

Giáo sư Hóa học

Đặng Hùng Võ

Chuyên gia Quản lý tài nguyên

Đức Hiển

Nhà báo