Thứ tư, 24/4/2024

Trần Thị Thủy 

Tiến sĩ Trung Quốc học

TS. Trần Thị Thủy hiện công tác tại Phòng nghiên cứu Văn hóa - Lịch sử Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Chị là tiến sĩ Trung Quốc học với hướng nghiên cứu chính về công nghiệp văn hóa, thể chế văn hóa, thị trường văn hóa và sức mạnh mềm.

Trần Thị Thủy là đồng tác giả cuốn sách Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc thời Tập Cận Bình và ứng xử của Việt Nam (xuất bản năm 2022); là thành viên chính của các cuốn Cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm 1978 đến nay (xuất bản năm 2015), Báo cáo thường niên thương mại văn hóa đối ngoại Trung Quốc (xuất bản năm 2021 tại Bắc Kinh, Trung Quốc), Chiến lược toàn cầu của Trung Quốc hiện đại - cường quốc hóa của Trung Quốc và ASEAN (xuất bản năm 2022 tại Hàn Quốc), Trung Quốc và Đông Nam Á (xuất bản năm 2022 tại Hàn Quốc).

Tiến sĩ Thủy cũng là học giả trao đổi tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc (CASS), Đại học Văn hóa Trung Quốc (Đài Loan), Đại học Sư phạm Tân Cương (Trung Quốc).

Tác giả được đọc nhiều

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản