Thứ năm, 29/9/2022

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Đỗ Chí Nghĩa

Nhà báo, Đại biểu Quốc hội

Vũ Quang Minh

Đại sứ Việt Nam tại Đức

Vũ Ngọc Bảo

Luật gia

Đậu Anh Tuấn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI

Trần Tam Linh

Cử nhân Kiến trúc

Chu Thị Vân Anh

Chuyên gia giáo dục

Nguyễn Văn Đáng

Tiến sĩ Quản trị công và Chính sách

Trần Dinh

Chuyên gia blockchain