Trở về trang Số Hóa
Trở về trang Số Hóa

Liên hệ

Email:
sohoa@vnexpress.net
Điện thoại:
083.888.0123 (HN) - 082.233.3555 (TP HCM)

1
Bước 1
Lựa chọn sự kiện
2
Bước 2
Điền thông tin cá nhân
3
Bước 3
Xác thực & thanh toán

Lựa chọn sự kiện

  • Phiên sáng 9h00-12h00, tháng 7

    Số lượng: 600 vé

  • Phiên chiều 14:00-17:00, tháng 7

    Số lượng: 600 vé