Kế hoạch kết thân với đại gia của tên cướp ẩn mình

Kế hoạch lừa chị Hường vào phòng để khống chế, cướp tiền bất thành, Khương chuyển ngay sang bắt cóc con chị này.