Thứ hai, 24/1/2022

Giá viện phí

Viện phí tăng, người bệnh vẫn phải đóng thêm tiền

Giá một lần chụp PET/CT được điều chỉnh tăng từ 19 triệu đồng lên hơn 21 triệu. Trừ phần được bảo hiểm thanh toán, người bệnh vẫn phải đóng thêm gần 7 triệu nữa. Lý do là vì đây là máy xã hội hóa, do tư nhân liên kết với bệnh viện đầu tư.
>
Nhiều bệnh viện 'xài sang' khi tính viện phí mới/ Tăng viện phí, người có bảo hiểm được chi trả nhiều hơn

'Tăng viện phí, chất lượng khám chữa chắc chắn sẽ nâng'

"Đang khám từ 3.000 đồng giờ tăng lên 20.000 thì chắc chắn chất lượng khám phải tốt hơn", đó là khẳng định của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại hội nghị toàn quốc về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, diễn ra ngày 15/3 tại Hà Nội.
>
Tăng viện phí, người có bảo hiểm được chi trả nhiều hơn / Giữa tháng 4 sẽ điều chỉnh giá 447 dịch vụ y tế

Tăng viện phí, người có bảo hiểm được chi trả nhiều hơn

Việc tăng giá hơn 400 dịch vụ y tế lần này chỉ áp dụng cho khám bảo hiểm, khi đó, quỹ bảo hiểm sẽ thanh toán cho bệnh nhân ở mức cao hơn trước. Người nghèo sẽ được hỗ trợ để giảm chi phí đồng chi trả khi đi khám chữa, hai chuyên gia nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn trực tuyến hôm nay.
>
Sáng nay phỏng vấn trực tuyến về tăng giá dịch vụ y tế / Viện phí tăng, đi khám đúng tuyến sẽ đỡ tốn kém