Thứ sáu, 24/11/2017, 11:00 (GMT+7)

Vựa rau 200 tấn mỗi tháng của Trà Vinh

Tỉnh hiện có 1.500ha trồng rau củ theo hướng an toàn, liên kết các hợp tác xã để xây dựng thương hiệu chung cho nông sản địa phương.

Vựa rau 200 tấn mỗi tháng của Trà Vinh
 
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email