Thứ bảy, 25/6/2022
Thứ ba, 10/7/2018, 15:15 (GMT+7)

Nông dân Hải Dương bẫy cáy bằng chai nhựa

Mỗi mùa nước lên, người dân Hải Dương gần sông Thái Bình lại thi nhau đánh dậm cáy về làm mắm cáy đặc sản.

Người Hải Dương dùng chai nhựa bẫy cáy về làm mắm cáy đặc sản
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.

Hotline: 024 6027.8460

Chia sẻ bài viết qua email