Thứ tư, 16/8/2017, 00:00 (GMT+7)

Lịch sử thú vị về chocolate ít ai biết

Cacao và chocolate từng là tiền tệ trao đổi hàng hóa, thức uống cho vua chúa, phần thưởng cho tướng lĩnh thắng trận, đồ cúng tế cho thánh thần...

Sự thật ít ai biết về chocolate
 
 

 (Nguồn: TED)

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email