Thứ hai, 21/5/2018, 11:00 (GMT+7)

Gia đình gần trăm năm bám nghề làm nước mắm Cà Ná

Nối nghiệp cha từ năm 1975, ông Lê Núi là truyền nhân đời thứ ba trong gia đình làm nước mắm lâu đời tại xã Cà Ná, Ninh Thuận.

Gia đình gần trăm năm bám nghề làm nước mắm Cà Ná
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

 
Chia sẻ bài viết qua email