Thứ ba, 14/7/2020
Thứ tư, 6/9/2017, 13:00 (GMT+7)

135ha bưởi da xanh trồng giữa rừng để phòng sâu bệnh

Nông dân Vũng Tàu trồng vườn bưởi giữa rừng, để mặc cỏ phủ lan mặt đất, nhằm tạo nên hệ sinh thái tự nhiên phòng sâu bệnh.

135ha bưởi trồng giữa rừng để phòng sâu bệnh
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email