Thứ bảy, 13/4/2024
Thứ tư, 23/8/2017, 09:00 (GMT+7)

10.000 tấn dưa lê thụ phấn bằng tay, ong bướm

An Giang có khoảng 900ha dưa lê kim bích, nếu trồng trong nhà kính phải thụ phấn cho hoa bằng tay.

10.000 tấn dưa lê thụ phấn bằng tay và ong bướm
 
 

Ý kiến phản h​ồi gửi về email: thongtin@nongnghiepsach.tv.
Hotline: 043.629​.0688.

Chia sẻ bài viết qua email