Thứ hai, 6/2/2023

Phùng Đức Tùng

Kinh tế gia

Tiến sĩ Phùng Đức Tùng hiện là Giám đốc Viện nghiên cứu Phát triển Mê kong. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển và giảm nghèo. Ông tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế tại trường Leibniz thuộc Đại học Hannover (Đức) với chuyên môn sâu về kinh tế lượng, đánh giá tác động, thiết kế và thực hiện các cuộc điều tra. Các lĩnh vực nghiên cứu của TS. Tùng tập trung vào giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội cho các dân tộc thiểu số, phúc lợi xã hội và nguy cơ đói nghèo.

Tác giả được đọc nhiều

Trần Hữu Hiệp

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Luật học

Nguyễn Văn Tuấn

Giáo sư Y khoa, Đại học New South Wales

Trần Chí Kông

Nhiếp ảnh gia, đạo diễn phim tài liệu

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Phạm Hà

Doanh nhân

Lưu Nhật Huy

Nhà tư vấn quản lý

Huỳnh Thế Du

Nhà kinh tế học

Lê Tuyết

Nhà báo

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Nguyễn Hữu Thanh

Chuyên gia tài chính - đầu tư