Thứ hai, 22/4/2024

Nguyễn Thị Hồng Chi

Giảng viên

Chị Nguyễn Thị Hồng Chi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Sản xuất Truyền thông tại  trường Đại học Flinders, Australia, năm 2014. Hiện chị đang công tác tại Khoa Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TP HCM. Ngoài công việc nghiên cứu, giảng dạy, chị còn giữ vai trò tư vấn độc lập cho một số tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp xã hội.

Tác giả được đọc nhiều

Michael Nguyễn Minh

Chuyên gia kinh tế, tài chính

Ngô Thị Phương Lê

Tiến sĩ Giáo dục ngôn ngữ

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Quan Thế Dân

Bác sĩ, Tiến sĩ Y học

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Dương Ngọc Thái

Kỹ sư an ninh mạng

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản