Thứ ba, 5/3/2024

Nguyễn Nam Cường

Thạc sĩ, giảng viên

Nguyễn Nam Cường là thạc sĩ Quản lý Giáo dục, nghiên cứu sinh Địa lý Nhân văn tại Học viện Hàn Quốc học AKS (Hàn Quốc).

Ông cũng là giảng viên Đại học FPT.

Xem thêm

Tác giả được đọc nhiều

Bùi Việt Bằng

Cựu tuyển thủ Karate quốc gia

Hoàng Văn Phương

Tiến sĩ Kinh tế

Huỳnh Thị Ngọc Hân

Cố vấn di trú

Phan Anh Tú

Chuyên gia bóng đá

Phạm Thanh Tuấn

Chuyên gia pháp lý bất động sản

Trần Đăng Tuấn

Nhà báo, người sáng lập chương trình Cơm có thịt (Quỹ Trò nghèo vùng cao)

Hà Đức Trí 

Giám đốc Kinh doanh

Bùi Mẫn

Kỹ sư cao cấp

Trương Đức Phương

Chuyên gia truyền thông

Lê Trần Quỳnh

Doanh nhân