HeartWiseTech

HeartWiseTech

Nhóm: MedTech Wizards

LĨNH VỰC Y SINH, HóA SINH
Lượt bình chọn:
19
Website dò đường tìm đồ trong trung tâm thương mại

Website dò đường tìm đồ trong trung tâm thương mại

Nhóm: F - The Infinite

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
14
Giải pháp kinh doanh cho các làng nghề truyền thống Việt Nam

Giải pháp kinh doanh cho các làng nghề truyền thống Việt Nam

Nhóm: VitoMa

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
1805
Các bộ phận của cây

Các bộ phận của cây

Cá nhân: hongtham1591976

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
40
Phần mềm học lịch sử địa phương

Phần mềm học lịch sử địa phương

Cá nhân: khanhnguyen150383

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
40
Đồ dùng học tập hỗ trợ phát triển giao tiếp về ngôn ngữ nói cho trẻ tự kỷ từ 1-3 tuổi

Đồ dùng học tập hỗ trợ phát triển giao tiếp về ngôn ngữ nói cho trẻ tự kỷ từ 1-3 tuổi

Cá nhân: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
128
Kè Nổi di động chống Sạt lở, Sụt lún đất ven bờ sông và ngăn Sóng Thần

Kè Nổi di động chống Sạt lở, Sụt lún đất ven bờ sông và ngăn Sóng Thần

Cá nhân: Nguyễn Minh Hoàng

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
18
Nước từ trường tốt cho sức khỏe tế bào và chi phí tối ưu cho mọi người dân

Nước từ trường tốt cho sức khỏe tế bào và chi phí tối ưu cho mọi người dân

Nhóm: Koro

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
14
PKA Green Device

PKA Green Device

Nhóm: PKA Green Device

LĨNH VỰC MôI TRườNG
Lượt bình chọn:
15
F-HOPE - Môi trường học tập 4.0 bình đẳng, chất lượng

F-HOPE - Môi trường học tập 4.0 bình đẳng, chất lượng

Nhóm: F.HOPE

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
552
Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó

Cá nhân: Đinh Trương Tiến Thành

LĨNH VỰC MôI TRườNG
Lượt bình chọn:
35
Ứng dụng công nghệ Hologram trong dạy học

Ứng dụng công nghệ Hologram trong dạy học

Cá nhân: Lò Văn Thắm

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
14
Tầm soát bệnh Glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với phần mềm trí tuệ nhân tạo EyeDr

Tầm soát bệnh Glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với phần mềm trí tuệ nhân tạo EyeDr

Cá nhân: HỒ PHƯƠNG THANH TÀI

LĨNH VỰC Y SINH, HóA SINH
Lượt bình chọn:
59
Cổng thông tin địa phương

Cổng thông tin địa phương

Nhóm: The Innovators

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
1773
Xây hồ bơi - Phổ cập bơi toàn diện và đồng bộ để phòng chống đuối nước

Xây hồ bơi - Phổ cập bơi toàn diện và đồng bộ để phòng chống đuối nước

Cá nhân: Trần Văn Duyệt

LĨNH VỰC KHáC
Lượt bình chọn:
14
Hồ sơ Y tế điện tử

Hồ sơ Y tế điện tử

Cá nhân: Phan Văn Hừng

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
947
LEAN Social - Không gian học tập và làm việc thư giãn cho GenZ

LEAN Social - Không gian học tập và làm việc thư giãn cho GenZ

Nhóm: LEAN Social

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
15
Nghiên cứu tách chiết tinh dầu sả tại nhà để phòng chống muỗi

Nghiên cứu tách chiết tinh dầu sả tại nhà để phòng chống muỗi

Cá nhân: Nguyễn Thị Tuyết

LĨNH VỰC Y SINH, HóA SINH
Lượt bình chọn:
13
Đề án chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt theo hộ gia đình ở địa bàn vùng cao Hừa Ngài

Đề án chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt theo hộ gia đình ở địa bàn vùng cao Hừa Ngài

Cá nhân: Bùi Thị Hiếu

LĨNH VỰC NôNG NGHIệP
Lượt bình chọn:
8
Tác dụng chữa bệnh ngoài da của vỏ cây núc nác

Tác dụng chữa bệnh ngoài da của vỏ cây núc nác

Cá nhân: Nguyễn Mạnh Tuyên

LĨNH VỰC Y SINH, HóA SINH
Lượt bình chọn:
7
Ứng dụng công nghệ VR 360 VÀ Photoscan để tạo bảo tàng ảo: Phương pháp mới trong việc bảo tồn và truyền thông văn hóa

Ứng dụng công nghệ VR 360 VÀ Photoscan để tạo bảo tàng ảo: Phương pháp mới trong việc bảo tồn và truyền thông văn hóa

Nhóm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC CôNG NGHệ
Lượt bình chọn:
61