Phần mềm học lịch sử địa phương

Phần mềm học lịch sử địa phương

Cá nhân: khanhnguyen150383

LĨNH VỰC

Mô tả sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm:

- Phần mềm học lịch sử về quê hương Quảng Trị giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống về quê hương Quảng Trị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc. - Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời kì công nghệ thông tin.Tăng tính năng động, sáng tạo, tự học, tự rèn cho học sinh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. - Đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh từ lý thuyết với liên hệ thực tế. - Ưu việt trong thích ứng các hoàn cảnh học tập và tạo ra các điều kiện để người học có thể tự học ở các thời điểm khác nhau, không bị ràng buộc về không gian, thời gian cũng như mọi hoàn cảnh khác nhau (tự học ở nhà vẫn đảm bảo nội dung bài học, tự học mọi lúc, mọi nơi). Đặc biệt trong thời gian học sinh nghĩ học vì dịch bệnh Covid 19.

Tính năng cơ bản:

Phần mềm học tập kiến thức lịch sử

Xuất xứ sản phẩm:

Nguyễn Long Khánh

Mô tả cơ bản:

  1. Tên giải pháp dự thi: Phần mềm học tập: “Em yêu lịch sử quê em”
  2. Ngày tạo ra giải pháp: 20/7/2022
  3. Mô tả ngắn gọn giải pháp kỹ thuật đã biết:

- Công cụ sử dụng (ngôn ngữ lập trình): Sử dụng phần mềm Scratch để tạo Phần mềm học tập: “Em yêu lịch sử quê em”

- Sử dụng các phần mềm Camtasia, canva, photoshop để tạo các hình ảnh, video động.

- Cấu hình cài đặt: Chạy trên mọi cấu hình

- Dung lượng chương trình (kích cỡ): 4.3 MB

  1. Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp.

- Tạo mẫu câu trắc nghiệm kiến thức lịch sử;

- Xuất tập tin câu hỏi sang định dạng Video, flash.

- Đăng tải phần mềm lên trang https://quangtri.codekitten.vn/, lớp học elearning; website của nhà trường.

- Chia sẻ bài thi trắc nghiệm và khảo sát trong nhiều định dạng khác nhau.

- Phần mềm có giao diện đẹp, dễ sử dụng phù hợp với học sinh ở mọi lứa tuổi.

- Số lượng câu hỏi bao quát được kiến thức cơ bản về lịch sử quê hương Quảng Trị.

  1. Thuyết minh về khả năng áp dụng của giải pháp dự thi:

- Phần mềm học lịch sử về quê hương Quảng Trị giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống về quê hương Quảng Trị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc.

- Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời kì công nghệ thông tin.Tăng tính năng động, sáng tạo, tự học, tự rèn cho học sinh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

- Đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh từ lý thuyết với liên hệ thực tế.

- Ưu việt trong thích ứng các hoàn cảnh học tập và tạo ra các điều kiện để người học có thể tự học ở các thời điểm khác nhau, không bị ràng buộc về không gian, thời gian cũng như mọi hoàn cảnh khác nhau (tự học ở nhà vẫn đảm bảo nội dung bài học, tự học mọi lúc, mọi nơi). Đặc biệt trong thời gian học sinh nghĩ học vì dịch bệnh Covid 19.

  1. Thuyết minh về lợi ích kinh tế - xã hội của giải pháp dự thi:

- Đây là phần mềm học tập miễn phí.

- Học sinh có thể luyện bài ở mọi lúc mọi nơi.

- Chia sẻ bài thi trắc nghiệm và khảo sát trong nhiều định dạng khác nhau.

- Phần mềm có thể đăng tải lên nhiều trang web, lớp học e-Learing

- Tiết kiệm việc in ấn, photo đề kiểm tra.

- Phần mềm học lịch sử về quê hương Quảng Trị giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống về quê hương Quảng Trị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc.

Yêu cầu đối với cơ sở hạ tầng cần thiết để triển khai ứng dụng sản phẩm:

- Cấu hình cài đặt: Chạy trên mọi cấu hình
- Dung lượng chương trình (kích cỡ): 4.3 MB

Sản phẩm được phát triển trong khoảng thời gian: Dưới 3 tháng

Số người tham gia làm: 1

Sản phẩm có mặt trên thị trường hoặc đưa vào ứng dụng rộng rãi trong khoảng thời gian: 1 năm

Phạm vi thị trường và ngành ứng dụng:

Giáo dục

Tiêu chí tự đánh giá sản phẩm ý tưởng dự thi

Tính sáng tạo, đổi mới và công nghệ:

- Tiết kiệm việc in ấn, photo đề kiểm tra. - Phần mềm học lịch sử về quê hương Quảng Trị giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống về quê hương Quảng Trị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc.

Tính ứng dụng:

- Đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trong thời kì công nghệ thông tin.Tăng tính năng động, sáng tạo, tự học, tự rèn cho học sinh trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. - Đảm bảo nội dung kiến thức cho học sinh từ lý thuyết với liên hệ thực tế.

Tính hiệu quả:

- Phần mềm học lịch sử về quê hương Quảng Trị giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, hun đúc niềm tự hào, giáo dục truyền thống về quê hương Quảng Trị, giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn lịch sử của dân tộc. - Ưu việt trong thích ứng các hoàn cảnh học tập và tạo ra các điều kiện để người học có thể tự học ở các thời điểm khác nhau, không bị ràng buộc về không gian, thời gian cũng như mọi hoàn cảnh khác nhau (tự học ở nhà vẫn đảm bảo nội dung bài học, tự học mọi lúc, mọi nơi). Đặc biệt trong thời gian học sinh nghĩ học vì dịch bệnh Covid 19.

Tiềm năng phát triển:

- Ưu việt trong thích ứng các hoàn cảnh học tập và tạo ra các điều kiện để người học có thể tự học ở các thời điểm khác nhau, không bị ràng buộc về không gian, thời gian cũng như mọi hoàn cảnh khác nhau (tự học ở nhà vẫn đảm bảo nội dung bài học, tự học mọi lúc, mọi nơi). Đặc biệt trong thời gian học sinh nghĩ học vì dịch bệnh Covid 19.

Tài liệu mô tả kỹ thuật cơ bản và hướng dẫn sử dụng sản phẩm:

https://drive.google.com/drive/folders/1-H6y2Onhrzg2mXDSwkjQkVKcPy7Moji6