Thứ bảy, 18/9/2021

Trung Quốc

Quốc kỳ Trung Quốc
  • Diện tích: 9.596.961 km2 (thứ 4 thế giới)
  • Dân số: 1,411 tỷ người (thứ 1 thế giới)
  • Thủ đô: Bắc Kinh
  • Ngôn ngữ chính: Tiếng Trung
  • Quốc khánh: Ngày 1/10
  • Tổng Bí thư/Chủ tịch nước: Tập Cận Bình
  • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
  • GDP: 14.722 tỷ USD (2020 - thứ 2 thế giới - nguồn WB)
  • GDP bình quân: 10.500 USD (2020 - thứ 65 thế giới - nguồn WB)