Thứ tư, 31/5/2023

Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh
  • Ngày sinh: 6/4/1964
  • Quê quán: Xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
  • Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiểu sử

Thời gian Quá trình công tác
1/1988 - 4/1994 Chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
4/1994 - 6/1999 Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6/1999 - 6/2000 Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách công nghiệp, Bộ Công nghiệp
6/2000 - 5/2008 Phó Vụ trưởng, rồi Quyền Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ)
5/2008 - 8/2010 Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
8/2010 - 4/2016 Thứ trưởng Công Thương
3/2015 - 2/2021 Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương
4/2016 - 4/2021 Bộ trưởng Công Thương
2/2021 - nay Trưởng Ban Kinh tế Trung ương